Föreningen

Bostadsrättsföreningen Skruven nr 2 bildades hösten 2001. Föreningen har entréer på Långholmsgatan 1A och1B, Heleneborgsgatan 27 och gårdshuset 27A.
Föreningen består av totalt 46 lägenheter, varav 44 upplåts med bostadsrätt, 2 med hyresrätt samt 4 lokaler (som upplåts med hyresrätt). Föreningen är uppkallad efter det kvarter som fastigheten ligger i, Skruven2.

Kontakt

Brf Skruven nr 2
Långholmsgatan 1A
117 33 Stockholm

Org. nr: 769603-7618
Plusgiro: 421 50 81 – 3

Faktureringsuppgifter

Skicka gärna fakturan via e-faktura:
Uppger e-id:et 7367696037615

Skicka digitalfakturor till:
236levfaktura.service@fastighetsagarna.se
OBS måste innehålla vårt kundnummer (17383), annars hamnar det fel.

Pappersfakturor skickas till följande faktureringsadress:
Skruven 2 Brf
FE 236-17383
Box 12026
102 21 Stockholm

Styrelsen

Styrelsen väljs varje år av föreningsstämman. Denna hålls normalt i slutet av maj månad. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och den arbetar bl.a med att fastställa årsavgifter, ta beslut om budget och underhåll, följa upp kostnader och godkänna nya medlemmar.

För att komma i kontakt med styrelsen kan du mejla styrelsen@skruven2.se. Du kan även använda brevlådan i porten mot Långholmsgatan 1A.

Styrelsens sammansättning 2023:

Ordförande: Riitta Pulkkinen, Långholmsgatan 1A 070-787 06 62
Kassör: Stefan Larsson, Långholmsgatan 1A   076-394 59 99
Sekreterare: Niklas Nyström, Heleneborgsgatan 27A 070-080 21 71
Ledamot:   Jan Greisz, Heleneborgsgatan 27             070-348 51 07
Ledamot: Kristoffer Johansson Heleneborgsgatan 27    070-631 68 10 
Ledamot: Gabriella Borbély Heleneborgsgatan 27         073-342 00 57
Suppleant:   Sophia Ersson Långholmsgatan 1A             070-846 48 21

Fakta om föreningen
 • Bostadsrättföreningen Skruven nr 2 är en äkta bostadsrättsförening.
 • Medlemsansökningar behandlas av http://www.ny-medlem.se och särskild bilaga till medlemskap behandlas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöten. Se mer information under ”Mäklare”. Styrelsen tar kreditupplysning.
 • Juridisk person godkänns ej som medlem i föreningen.
 • Styrelsen kan godkänna delat ägande mellan andra närstående än sambor och äkta makar (t.ex. mellan föräldrar och barn).
 • I månadsavgiften ingår: värme, vatten, förråd, TV (Tele 2 (Fd Com Hem) finns i fastigheten) och bredband (500/1000 mbit via Ownit).
 • En avgift tas ut vid överlåtelse samt pantsättning av lägenhet. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5% och pantsättningsavgiften till 1% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
 • Städdagar arrangeras två gånger per år (höst och vår).
 • Fastighetsskötare: Loudden Bygg och Fastighetsservice 
 • Fastighetsförsäkring: Folksam
 • Föreningen är medlem i Fastighetsägarna.
 • Ekonomisk förvaltare/Hyreshandläggare är Fastighetsägarna, vår kontakt är Mathias Hultman och nås via mejl på mathias.hultman@fastighetsagarna.se / hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se eller via telefon på 08-6177554