För boende

Boka

Hur bokar jag olika utrymmen?

Felanmälan

Vad gör jag om nåt är trasigt i fastigheten?


Renoveringar

Hur går man tillväga när man ska renovera sin lägenhet?

Säkerhet

Nycklar, in/utpassering och försäkring

Sortering

Förhållningssätt kring sop -bytesrummet.


Tjänster

Vilka tjänster är Skruven 2 kopplat till?

Utrymmen

Allmänna utrymmen, tvättstuga, cykelrum mm

Uthyrning

Hur går man tillväga när man hyr ut sin lägenhet?