För medlemmar

Felanmälan

Vad gör jag om nåt är trasig i fastigheten

Information & Regler

Hur skapar vi en trivsam förening

Renoveringar

Hur går man tillväga när man ska renovera sin lägenhet.


Säkerhet

Nycklar, in-utpassering och försäkring

Tjänster

Vilka tjänster är Skruven 2 kopplat mot.

Utrymmen

Allmänna utrymmen, tvättstuga, cykelrum mm


Uthyrning

Hur går man tillväga när man hyr ut sin lägenhet.