Säkerhet

Nyckelbricka/passerbricka:

För att komma in i portarna och andra gemensamma utrymmen krävs det att du använder din passerbricka. Det finns inga nycklar till portarna. Varje passerbricka är unik och kan spärras. Om en bricka skulle komma bort så kontakta genast styrelsen så att vi kan spärra den. Detta då vi behöver gemensamt ansvara för fastighetens säkerhet. Nya passerbrickor köper du hos Låsborgen.

För att kunna köpa nycklar till er säkerhetsdörr måste du visa upp giltig legitimation. Observera att det är bara du/ni som står på lägenheten som kan kvittera ut en nyckel. Vid avflyttning är det viktigt att man lämnar samtliga brickor.

Låsborgen AB finns på Heleneborgsgatan 13, och nås på telefon 08 720 61 70.

Porttelefon:

Det finns ingen portkod till entréerna, utan vi använder oss av en porttelefon. Det betyder att dina besökare ringer upp dig via ditt namn på entrétavlan som är placerad utanför din port. När dina besökare ringer på ditt namn och du vill öppna porten trycker du * och lägger sedan på luren. För att undvika ”felringningar” nattetid 22.00-07.00 behöver dina besökare slå ditt kopplade telefonnummer på tavlan och trycka på knappen ”ringa upp”. Ändring av telefon knuten till porttelefon gör du genom att skicka ett mejl till styrelsen@skruven2.se. Ange namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer. Man kan sammanlagt koppla två telefonnummer per lägenhet till porttelefonsystemet.

Hemförsäkring:

Din hemförsäkring ska kompletteras med ett bostadsrättstillägg. Detta är viktigt, eftersom din vanliga hemförsäkring inte täcker det du som bostadsrättshavare är underhållsskyldig för enligt lag och stadgar, och den extra självrisk som föreningen betalar vid en ev. skada i din lägenhet som du själv kanske förorsakat. I vissa fall åtgärdas skador genom föreningen och därefter blir lägenhetsinnehavaren ersättningsskyldig för sin del. Du bör därför läsa stadgarna noggrant där det framgår vad du är ansvarig för. Tänk på att kontrollera dina anslutningar till olika vattenkomponenter, maskiner, toaletter, akvarier, o dyl.

Säkerhetsdörrar:

Alla lägenheter är försedda med säkerhetsdörrar. Kom ihåg att meddela ditt försäkringsbolag om detta då det kan leda till en minskad hemförsäkringspremie.

Brandvarnare:

Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar och skyldighet att byta batteri eller brandvarnare om den är ur funktion. I BRF Skruven2 har vi som boende rutin att kontrollera våra egna brandvarnare vid första advent varje år.