Renoveringar

Viktiga länkar

Byggsäckor

Ombyggnad/Renovering av lägenhet:

Om du vill renovera ska du alltid informera styrelsen i förväg. Även om din renovering är liten är det bra för oss i föreningen att veta vilka som rör sig i huset om du anlitat hantverkare eller om det skulle komma in frågor till styrelsen från andra boende. Vi i styrelsen kanske också kan hjälpa dig med information om huset samt hur andra boende gjort. Kom också ihåg att alltid informera dina grannar om din renovering till exempel genom att sätta upp lappar i trapphusen en vecka i förväg så de vet vad som är på gång.

Om du planerar en större renovering som kan påverka gemensamma system för avlopp, el, vatten, värme eller ventilation (till exempel en köks- eller badrumsrenovering) eller om du planerar en väsentlig förändring (till exempel att ändra planlösning, sätta upp eller ta ner en vägg) behöver du styrelsens skriftliga tillstånd. Detta anges i stadgarna. Vid arbeten som påverkar bärande konstruktioner eller ändrad planlösning, måste du, utöver styrelsens tillstånd, ansöka om tillstånd hos stadsbyggnadskontoret.

Ansök om styrelsens tillstånd genom att fylla i Renoveringsblankett. Blanketten lämnar du i brevlådan i porten Långholmsgatan 1A. Tillstånd ska sökas god tid innan arbetet påbörjas. Krävs avstängning av vatten för hela eller delar av fastigheten måste detta dessutom aviseras till berörda lägenheter och lokalhyresgäster i god tid. Avstängning av vatten görs av vår fastighetsskötare och betalas av den boende.

Vid badrumsrenovering vill försäkringsbolagen att entreprenören är certifierad enligt BBV eller GVK Säkra våtrum. Nya rör bör vara synliga. För renovering av badrum, rördragning eller elinstallation skall alltid auktoriserad entreprenör anlitas. Avstängning av vatten vid badrumsrenovering kan oftast göras med de ballofixer som finns i köket under diskbänken. Det är inte tillåtet att byta frånluftsventil utan att först ansöka till styrelsen då det kan bli felaktiga luftmängder i ventilationssystemet.

Vid ombyggnation av kök – var uppmärksam på att endast 1-fas finns i de flesta lägenheter. Det är inte tillåtet att koppla in spiskåpa i kök till ventil utan att först ansöka till styrelsen. Fastigheten har självdrag och med frånluftsfläkt. Det innebär att lägenheter endast får installera kolfilterfläkt i sina kök.

Byggavfall får inte ställas i trapphus eller entré utan ska läggas direkt i container, BIG BAG eller motsvarande utanför huset. Tillstånd och hur man ska agera när man beställer byggsäckar hittar du här. Byggavfall får absolut inte ställas i soprummet. Håll rent i trapphus under renoveringstiden!

Följande tider gäller för renovering: vardagar 8.00-20.00, helger 10.00-18.00.

Tips:
När det gäller renoveringen av ert badrum, tänkt på att använda BÖ 2017:06 Hantverkarformuläret -17, när ni skriver avtal med entreprenören. Skriv in i formuläret med entreprenören att VVS-installationer ska besiktigas innan de får gjuta igen.
I övrigt gäller följande:

  1. Våtrummet ska utföras enligt GVKs branschregler för våtrum Säkra våtrum 2016:1.
  2. VVS-installationen ska utföras enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1 av auktoriserat VVS-företag. Det innebär bland annat att golvbrunn och avloppsledningar till stammen måsta bytas. Tänk på att få kontrollintyg på montaget när det är klart.
  3. Anlita en behörig besiktningsman för att besiktiga VVS-installationen (innan de gjuter igen eller stänger till mot schaktet).
  4. Ballofixer ska monteras för vattenavstängning av både kall- och varmvatten i lägenheten.
Avfallskvarn:

Styrelsen har beslutat att det inte är tillåtet att installera avfallskvarn i fastigheten. Kökens avloppsrör är inte dimensionerade för detta. Användande av avfallskvarn skulle tyvärr innebära ett tidigareläggande av stambyte i fastigheten.

Balkonger och uteplatser:

Föreningen har tidigare haft bygglov för balkonger och franska balkonger på vissa lägenheter med fönster åt gården. Prata med styrelsen om du vill bygga balkong. Om du vill montera upp balkongskydd har föreningen bestämt att de skall vara mörkblå. Markiser är inte tillåtet att montera, eller annat som måste fästas i fasad. Det är förbjudet att skaka mattor och att mata fåglar eller andra djur från balkonger eller fönster. Det är förbjudet att grilla på balkong eller uteplatser, men använd gärna vår gemensamma grillplats på gården. Se vidare under punkten Grillning.

Blomlådor:

Endast tillåtna på insidan av balkongräcket. Blomlådor utanför vanliga fönster får bara sättas upp mot gården och måste då vara ordentligt fästa i fönsterkarmen.

Diskmaskin:

Får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs, dvs. endast auktoriserad rörmokare får användas. Maskinen skall stå på läckageskydd.

Tvättmaskin:

Om du skall installera tvättmaskin i lägenheten ska det göras fackmannamässigt och det ska anmälas till styrelsen. Det är endast tillåtet att installera tvättmaskin i badrummet. Den får inte installeras till köksstam eftersom föreningen får problem med vattenskador. Vi vill också skona fastighetens köksstammar vars rördimension är mindre än badrumsstammarna.