Information till mäklare

Medlemsansökan och överlåtelse

För att registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap hos BRF Skruven nr 2, använd portalen http://www.ny-medlem.se.

”Bilaga till medlemsansökan”

Föreningen BRF Skruven nr 2 behandlar medlemsansökan när bilagan inkommit och är påskriven. Det är ett dokument som ska undertecknas av köparen/köparna, som intygar att de tagit del av föreningens stadgar samt välkomst- och infobrev. Bilagan ska skickas i separat mejl till styrelsen@skruven2.se

FAQ

Renoveringar
Hissbyte Långholmsgatan 1A januari 2021. Styrelserummet 2022.
 
Har ni en underhållsplan som ni kan bifoga? 
Nej, den är inte officiell
 
Vilken uppvärmning har huset? 
Fjärrvärme

Är stambyte genomfört, i sånt fall när?
Ja,1982
 
Några planerade avgiftsförändringar? 
Nej
 
Något övrigt som är värt att veta inför försäljningen, som är på gång i föreningen? 
Nej

Vart skall medlemskapsansökan skickas efter utförd försäljning?
http://www.ny-medlem.se plus bilaga till medlemsansökan till föreningen.

Vad ingår i avgiften? 
Värme, vatten och Bredband.

Bredband: Fastigheten är anslutet till ett fiberoptiknät genom Ownit Bredband. Hastighet 500-1000 mbit/s.
Finns fd Com Hem uttag i alla l’genheterna, numer Tele 2, där det går att ansluta telefon och TV. Bredbandskostnaden ingår i avgiften till föreningen.

Äger föreningen marken? Om inte, vad ligger tomrättsavgällden på och när skall den omförhandlas? 
Marken är upplåten med tomträtt som löper till 2025-09-30, tomträttsavgälden är för närvarande 384 400 kr/år.

Föreningen är idag skuldfri. Bostadsrättföreningen Skruven nr 2 är en äkta bostadsrättsförening.

Är 3-fas draget i huset?  

Nej, enbart till de boende som själva bekostat det.
 
Har ni gasspis? 
Nej
 
Har ni några gemensamhetsutrymmen?

  • Innergård med flertalet sittplatser, grönytor, grillmöjligheter samt en stor pergola som möjliggör större tillställningar såsom kräftskivor, grillkvällar etc. Pergolan bokas via ett separat bokningssystem.
  • 2 st cykelrum med ingång från Heleneborgsgatan.
  • Barnvagnsrum finns i varje entré.
  • Grovsoprum ingång från Långholmsgatan 1A.
  • Tvättstuga med tre tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp, mangel.
  • Gästlägenheten som föreningens medlemmar kan hyra (200 kr/natt)
  • Styrelserummet

Rutiner eller krav vid renoveringar? 
En ansökan måste fyllas i och styrelsen kontaktas för godkännande. Läs mer under Renoveringar.

Hur ser fördelning ut med antalet bostadsrätter, hyresrätter och lokaler?
44 BR, 2 HR, 4 lokaler. 

Har det hänt något under året som är väsentligt att veta? Ex. ombildning av hyresrätt eller liknande. 
Nej.

Krav på ägarandelar vid delat ägande? 
Styrelsen kan godkänna delat ägande mellan andra närstående än sambor och äkta makar (t.ex. mellan föräldrar och barn).

Regler för andrahandsuthyrning? 
Måste ansökas. Kan godkännas 1 år i taget i högst 2 år.

Accepterar ni juridiska personer? 
Nej

Har ni några planerade kommande renoveringar fastigheten?
Nej. Vi har nyligen renoverat styrelserummet och installerat ett litet kök, så det kan användas av boende för enklare tillställningar.
 
Har ni gemensam matavfallssortering?

Ja, samt grovsoprum.

Ekonomisk förvaltning sköts fr.o.m. 2011 av Fastighetsägarna, och månadsavgiften aviseras kvartalsvis, men betalas månadsvis.

I samband med köp tar föreningen ut en överlåtelseavgift, som betalas av köparen. Avgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp. Behöver köparen pant för lån tas en pantförskrivningsavgift ut med 1% av gällande prisbasbelopp, per lån. Avgiften betalas av pantsättaren.

Dokument för mäklare