Information till mäklare

Medlemsansökan

För att en medlemsansökan ska behandlas, så är det obligatoriskt att det bifogas en
”Bilaga till medlemsansökan”. Det är det dokument som ska undertecknas av köparen/köparna, och som intygar att de tagit del av föreningens stadgar samt välkomst- och infobrev.

Mäklaren bör också bifoga en kreditupplysning för köparen/köparna, inte äldre än tre månader, för att påskynda hanteringen av medlemsansökan.

Utdrag ur stadgarna

Ekonomisk förvaltning sköts fr.o.m. 2011 av Fastighetsägarna, och månadsavgiften aviseras kvartalsvis, men betalas månadsvis.

I samband med köp tar föreningen ut en överlåtelseavgift, som betalas av köparen. Avgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp. Behöver köparen pant för lån tas en pantförskrivningsavgift ut med 1% av gällande prisbasbelopp, per lån. Avgiften betalas av pantsättaren.

Juridisk person kan inte beviljas medlemskap i föreningen. Styrelsen kan godkänna delat ägande mellan andra närstående än sambor och äkta makar (t.ex. mellan föräldrar och barn).

Vid ytterligare frågor tveka inte att mejla oss i styrelsen på styrelsen@skruven2.se.