Rättigheter och skyldigheter som ägare till en bostadsrätt

Läs Bostadsrättsägarnas Riksförbunds text här

Läs uppdaterade regler i och med 2023 års införande av ny bostadsrättslag här