Uthyrning

Andrahandsuthyrning:

Blanketten Ansökan om andrahandsupplåtelse ska fyllas i när du vill upplåta din lägenhet i andra hand. Den ska lämnas in skriftligen till styrelsen. Andrahandsupplåtelse beviljas vid beaktansvärda skäl. Den som upplåter sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd riskerar att förverka sin nyttjanderätt till lägenheten. Ansökan lämnas i styrelsens brevlåda eller skickas per mejl till styrelsen@skruven2.se. Tillstånd för andrahandsupplåtelse kan ges för maximalt ett år i taget. Tänk på att lämna in ansökan i god tid, då beslut fattas på styrelsemöte. Detta gäller även ansökan om förlängning av tidigare beslut. Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via AirBnB och liknande.