Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum:

Finns i varje entré. Barnvagnar får inte placeras i trapphusen då dessa måste vara fria utrymningsvägar. För att få tillgång till barnvagnsrummen med dina passerbrickor maila styrelsen (styrelsen@skruven2.se).

Cykelförvaring:

Det finns två låsta cykelrum med ingång från Heleneborgsgatan. Cykelrummen är endast avsedda för cyklar som används, och vi rensar regelbundet ut gamla och trasiga cyklar. Styrelsen meddelar när det är dags för utrensning. Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, vinds- eller källargångar eller ute på gården. Då kan de tas bort utan förvarning. Din passerbricka fungerar till cykelrummen. Dörrarna går att ställa upp. Se till att du stänger efter dig.

Lägenhetsförråd:

Det finns ett lägenhetsförråd till varje lägenhet på vind eller i källare. Förrådet har samma fyrsiffriga nummer som lägenheten (föreningens förteckning, ej lantmäteriets). Det är viktigt att du inte ställer något utanför ditt förråd (se allmänna utrymmen ovan). Passerbrickan används till vindsdörren.

Fastigheten:

Se nedan länkar för planritningar för fastigheten från nybyggnadsåret 1914 till ombyggnadsåret 1982.

Övriga utrymmen:

Pergola

Boka Pergolan via Aptus eller via tavlan utanför tvättstugan. Föreningen har köpt in nya utemöbler och nya grillar som kan användas utan bokning. Använd dom mer än gärna men behandla dom varsamt så att de håller längre.

Städmateriel mm finns som vanligt i gårdshusets förråd. Låt barnen gärna leka fritt på Innergården, men kom ihåg att det är föräldrarnas ansvar att återställa efter lek, och att leksaker inte får ligga så de utgör snubbelrisk.

En ny fjärrkontroll till Pergolans markis har införskaffats. Den sitter fast på väggen i gårdshuset förråd för att inte försvinna igen. 

När ni använder markisen är det viktigt att tänka på att den inte tål alltför mycket regn. Särskilt när regnat samlas och tynger ner den. Öppna då markisen innan det är försent.

Det finns även infravärme.

Styrelserum

Styrelserummet är nyrenoverat. Här håller vi alla möten som berör vår förening men vi kommer även kunna använda lokalen som ett förlängt rum för alla boenden för ex lugnare kalas och samlingar, eller om det ex regnar ute och man behöver flytta in kalas från Pergolan. 

I rummet  finns det ett kök, bord med stolar för upp till 20 personer, servis, soffa, tv mm. Mer info kommer! 

Gästlägenhet

Även gästlägenheten har fått en uppgradering med nya allergivänliga täcken, kuddar och madrass. Även nytt porslin, rullgardin och lite annat trevligt. Nya bokningsvillkor för lägenheten har upprättats. Lägenheten kan bokas max 7 dygn per månad och bokningar kan avbokas 48 timmar innan utan att debitering sker.

Incheckningstid är alla dagar kl 13.00 och utcheckning sker senast kl 12.00. Viktigt är att vi städar efter oss och lämnar lägenheten fräsch och fin till nästa sällskap. Storstädning sker en gång i månaden av vårt städbolag.

Grillning:

På gården vid utemöblerna finns två grillar för oss som bor här, där det är tillåtet att grilla. Däremot får du inte grilla på din balkong eller uteplats.

Innergården:

På gården finns en härlig pergola som går att boka i förväg via Aptus Home-applikationen. Det går även att boka pergolan via bokningstavlan utanför tvättstugan. Se hur du bokar längre ned under rubriken Tvättstuga.

Miljöfarligt avfall:

Färgrester, lösningsmedel, med mera får inte slängas i soppåsen, hällas i avloppet eller lämnas i soprummet. Det lämnar du på miljöstationerna som finns runt om i Stockholm.

Soprum och återvinning:

Vårt soprum innehåller flera kärl för hushållssopor, och återvinningskärl för batteri, elektronikskrot, glas, glödlampor/lysrör, kartong/wellpapp, metall, papper, plast och ett kärl för grovsopor. Kartonger ska slås ihop innan de läggs i kärlet.

Tvättstuga:

Tvättstuga finns i gången mellan 1A och 1B och är avgiftsfri. Bokning sker på bokningstavlan utanför tvättstugan eller via applikationen Aptus Home. Varje lägenhet har ett eget bokningskonto med lösenord. Kontakta styrelsen om probem uppstår med ditt konto eller om du som ny medlem behöver bli tilldelad ett konto. Tillträde till tvättstugan sker med passerbrickan. Regler och information för maskinerna finns uppsatta i tvättstugan.

Övernattningslägenhet:

Föreningen disponerar en övernattningslägenhet som kan hyras i max 7 dagar under en 30 dagars period för en kostnad av 200 kr per natt. Bokning sker på bokningstavlan utanför tvättstugan eller via applikationen Aptus Home. Tillträde till lägenheten sker med passerbrickan.