Utrymmen

Barnvagnsrum:

Finns i varje entré. Barnvagnar får inte placeras i trapphusen då dessa måste vara fria utrymningsvägar. För att få tillgång till barnvagnsrummen med dina passerbrickor maila styrelsen (styrelsen@skruven2.se).

Cykelförvaring:

Det finns två låsta cykelrum med ingång från Heleneborgsgatan. Cykelrummen är endast avsedda för cyklar som används, och vi rensar regelbundet ut gamla och trasiga cyklar. Styrelsen meddelar när det är dags för utrensning. Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, vinds- eller källargångar eller ute på gården. Då kan de tas bort utan förvarning. Din passerbricka fungerar till cykelrummen. Dörrarna går att ställa upp. Se till att du stänger efter dig.

Lägenhetsförråd:

Det finns ett lägenhetsförråd till varje lägenhet på vind eller i källare. Förrådet har samma fyrsiffriga nummer som lägenheten (föreningens förteckning, ej lantmäteriets). Det är viktigt att du inte ställer något utanför ditt förråd (se allmänna utrymmen ovan). Passerbrickan används till vindsdörren.

Fastigheten:

Se nedan länkar för planritningar för fastigheten från nybyggnadsåret 1914 till ombyggnadsåret 1982.

Övriga utrymmen:

Pergola

Styrelserum

Gästlägenhet

Grillning:

På gården vid utemöblerna finns två grillar för oss som bor här, där det är tillåtet att grilla. Däremot får du inte grilla på din balkong eller uteplats.

Innergården:

På gården finns en härlig pergola som går att boka i förväg via Aptus Home-applikationen. Det går även att boka pergolan via bokningstavlan utanför tvättstugan. Se hur du bokar längre ned under rubriken Tvättstuga.

Miljöfarligt avfall:

Färgrester, lösningsmedel, med mera får inte slängas i soppåsen, hällas i avloppet eller lämnas i soprummet. Det lämnar du på miljöstationerna som finns runt om i Stockholm.

Soprum och återvinning:

Vårt soprum innehåller flera kärl för hushållssopor, och återvinningskärl för batteri, elektronikskrot, glas, glödlampor/lysrör, kartong/wellpapp, metall, papper, plast och ett kärl för grovsopor. Kartonger ska slås ihop innan de läggs i kärlet.

Tvättstuga:

Tvättstuga finns i gången mellan 1A och 1B och är avgiftsfri. Bokning sker på bokningstavlan utanför tvättstugan eller via applikationen Aptus Home. Varje lägenhet har ett eget bokningskonto med lösenord. Kontakta styrelsen om probem uppstår med ditt konto eller om du som ny medlem behöver bli tilldelad ett konto. Tillträde till tvättstugan sker med passerbrickan. Regler och information för maskinerna finns uppsatta i tvättstugan.

Övernattningslägenhet:

Föreningen disponerar en övernattningslägenhet som kan hyras i max 7 dagar under en 30 dagars period för en kostnad av 200 kr per natt. Bokning sker på bokningstavlan utanför tvättstugan eller via applikationen Aptus Home. Tillträde till lägenheten sker med passerbrickan.