Utrymmen

Barnvagnsrum:

Finns i varje entré. Barnvagnar får inte placeras i trapphus då dessa måste vara fria utrymningsvägar. För att få tillgång till barnvagnsrummen med dina passerbrickor mailas styrelsen (styrelsen@skruven2.se).

Cykelförvaring:

Det finns två låsta cykelrum med ingång från Heleneborgsgatan. Cykelrummen är endast avsedda för cyklar som används, och vi rensar regelbundet ut gamla och trasiga cyklar. Styrelsen meddelar när det är dags för utrensning. Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, vinds- eller källargångar eller ute på gården. Då kan de tas bort utan förvarning. Din passerbricka fungerar till cykelrummen. Dörrarna går att ställa upp genom att öppna de så vid det går. Ser bara till att du stänga sen när du åker därifrån.

Lägenhetsförråd:

Det finns ett lägenhetsförråd till varje lägenhet på vind eller i källare. Förrådet har samma fyrsiffriga nummer som lägenheten (föreningens förteckning, ej lantmäteriets). Det är viktigt att du inte ställer något utanför ditt förråd (se allmänna utrymmen ovan). Passerbrickan används till vindsdörren.

Fastigheten:

Se nedan länkar för planritningar för fastigheten från nybyggnadsåret 1914 till ombyggnadsåret 1982:

Grillning:

På gården vid utemöblerna finns en grill för oss som bor här, där det är tillåtet att grilla. Däremot får du inte grilla på din balkong eller uteplats.

Innergården:

På gården finns två grillar och en pergola som går att boka via applikationen Boka tvättid eller skärmen utanför tvättstugan (se Tvättstugan)

Miljöfarligt avfall:

Färgrester, lösningsmedel, med mera får inte slängas i soppåsen, hällas i avloppet eller lämnas i soprummet. Det lämnar du på miljöstationerna som finns runt om i Stockholm.

Soprum och återvinning:

Vårt soprum innehåller flera kärl för hushållssopor, och återvinningskärl för batteri, elektronikskrot, glas, glödlampor/lysrör, kartong/wellpapp, metall, papper, plast och ett kärl för grovsopor. Kartonger ska slås ihop innan de läggs i kärlet.

Tvättstuga:

Tvättstuga finns i gången mellan 1A och 1B och är avgiftsfri. Bokning sker på tavlan utanför tvättstugan eller via applikationen Aptus Home. Varje lägenhet har lösenord. Kontakta styrelsen för att ställa om lösenordet om inte du har tillgång till det epostadress. Tillträde till tvättstugan sker med passerbrickan. Regler finns uppsatta i tvättstugan.

Övernattningslägenhet:

Föreningen disponerar en övernattningslägenhet som kan hyras i max 7 dagar i en 30 dagars period för en kostnad av 200 kr per natt. Bokning sker på tavlan utanför tvättstugan eller via applikationen Aptus Home. Tillträde till lägenheten sker med passerbrickan.