Felanmälan

Vid akuta felanmälningsärenden ring direkt till styrelsen!

Ordförande: Riitta Pulkkinen, Långholmsgatan 1A 070-787 06 62
Kassör: Stefan Larsson, Långholmsgatan 1A   076-394 59 99
Sekreterare: Niklas Nyström, Heleneborgsgatan 27A 070-080 21 71
Ledamot:   Jan Greisz, Heleneborgsgatan 27             070-348 51 07
Ledamot: Kristoffer Johansson Heleneborgsgatan 27    070-631 68 10 
Ledamot: Gabriella Borbély Heleneborgsgatan 27         073-342 00 57
Suppleant:   Sophia Ersson Långholmsgatan 1A             070-846 48 21

Vid mindre akuta fel och all annan kontakt maila styrelsen: styrelsen@skruven2.se

Kabel – TV
Tele 2
Telefon: 0771-55 00 00

Bredband & TV
Ownit
Telefon: 08 – 525 07 300

Fastigheten
Sköts av Loudden bygg och fastighetsservice enl. kontrakt.
Meddela alltid styrelsen vid fel.
Loudden felanmälan (vardagar kl 07.00-16.00): 08-545 415 54.

Låssystem
Låsborgen 
Telefon: 08 720 61 70
Beställning av nycklar och passerbrickor görs hos Låsborgen på Heleneborgsgatan 13. För att köpa ny passerbricka måste du visa upp giltig legitimation. Koppling av telefon till porttelefon görs via mejl till styrelsen.