Information & Regler

Allmänna utrymmen:

Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar och liknande i entréer, trapphus eller andra allmänna utrymmen. Det är inte bara för vår trivsels skull, utan för att utrymningsvägar – på grund av brandsäkerhet – måste hållas fria.

Information:

Anslagstavlor finns i alla entréer. Där finns även kontaktuppgifter till styrelsen. Information till medlemmarna sker även via mail enligt önskemål och i postfacken.

Ordningsregler:

Tänk på att visa extra hänsyn när det gäller ljudnivån mellan kl 22.00 och 07.00.

Rökning är förbjuden i hissar, trapphus, källare, vind och omedelbart utanför entréer, eller andra gemensamma utrymmen samt på balkonger och uteplatser.

Post till styrelsen:

I entrén Långholmsgatan 1A finns föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden. Styrelsens e-postadress är: styrelsen@skruven2.se

Städdagar:

I vår förening har vi städdagar vår- och höst. Vi hoppas att alla som kan hjälpas åt för att förbättra vår boendemiljö. På det viset kan vi träffas och lära känna våra grannar. Eftersom entreprenadverksamhet kostar pengar kan vi med dessa gemensamma aktiviteter minska våra utgifter.

Stämmoprotokoll:

Årsredovisningar finns tillgängliga på välkomstsidan.

Temperatur:

Värme och kyla ansvarar ni för till viss del. Om ni mäter era lägenheter och inser att det inte stämmer med styrelsens Fastighetsförvaltarnas information så får ni gärna höra av er till styrelsen med vilka åtgärder ni har implementerat och vad ni har för temperatur i luften.

Underhåll av lägenheter:

Varje bostadsrättsinnehavare är ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar för alla underhållskostnader. Ansvarsfördelningen mellan den boende och föreningen framgår av stadgarna.

Års-/månadsavgift:

Årsavgiften för lägenheterna är baserad på respektive andelstal och är fördelad att betalas månadsvis. Avier skickas ut kvartalsvis och månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast sista vardagen i månaden före den månad betalningen avser. Upprepade förseningar med inbetalning av avgiften kan leda till att nyttjanderätten anses förverkad och avskiljning från lägenheten kan begäras. Avgifter administreras av Fastighetsägarna.

Överlåtelse av bostadsrätt:

Anmälan om överlåtelse av lägenhet måste alltid ske till föreningen med uppgift om överlåtelsedag, överlåtelsesumma samt ansökan om medlemsinträde till föreningen för köparen. Pantförskrivningar av bostadsrätter sköts av vår ekonomiska förvaltare, Fastighetsägarna.